Podovi- informacije o Bachl EPS proizvodima za ugradnju u podovima

Ovdje se nalaze Bachl EPS proizvodi koji se koriste za toplinsku izolaciju podova.  Pregledavajući meni i klikom na fotografiju proizvoda dobiti ćete detaljan opis tog proizvoda.

Bachl EPS toplinska izolacija podova

Pod toplinskom izolacijom podova u pravilu se misli na toplinsku izolaciju ispod estriha. Toplinska izolacija koja se koristi za takvu primjenu je tlačno opteretiva, te se razlikuju po tome da li ima svojstva zvučne izolacije ili ne. U principu, toplinska izolacija može postavljati u više slojeve i kombinirati slojeve prema određenim svojstvima, uzimajući u obzir tlačno opterećenje  i utjecaja vlage.

Potrebna toplinska izolacija podova određuje se u pravilu prema zahtjevu potrebne zvučne izolacije i/ili očekivanom tlačnom opterećenju.

  • zvučna izolacija
  • tlačno opteretiva izolacija
  • kombinacija više proizvoda
  • izravnavajuća izolacija

 

Kako su zahtjevi građevinske fizike sve veći i stroži, naročito kod sanacija objekata gdje su visine poda ograničene postojećim stanjem, potrebno je voditi računa o ugradnji optimalne toplinske i zvučne izolacije.