Podovi- informacije o Bachl Perlit proizvodima za ugradnju u podovima

Ovdje se nalaze Bachl Perlit proizvodi koji se koriste za toplinsku izolaciju u podovima.  Pregledavajući meni i klikom na fotografiju proizvoda dobiti ćete detaljan opis tog proizvoda.
Bachl Perlit toplinska izolacija podova
Pogodno za primjenu kao suha ispuna ispod estrihima i vrućeg asfalta. U izvedenom stanju, poravnan i fiksiran, BACHL Perlit ispunjava zahtjev izravnjavajućeg nasipa prema DIN 18560-2.
 • jednostavno poravnanje visine bez ograničenja u deblji sloja
 • jednostavna toplinske izolacija
 • vrlo dobra zvučna izolacija
 • nezapaljiv izolacijski materijal euroklase  A1 prema EN 13501-1
 • mala težina
 • toplinska izolacija bez spojeva
 • jednostavno oblaganje odvodnih cijevi
 • ispuna rupa u izolacijskim pločama
 • anorganski materijal , nerazgradiv
 • otporan na gamad
 • ekološki prihvatljiv zahvaljujući jednostavnom recikliranju i zbrinjavanju
 • ekološki siguran