Krov – informacije o Bachl Perlit proizvodima za ugradnju u krov

Ovdje se nalaze Bachl Perlit proizvodi koji se koriste za toplinsku izolaciju krovova.  Pregledavajući meni i klikom na fotografiju proizvoda dobiti ćete detaljan opis tog proizvoda.

 

Bachl Perlit toplinska izolacija  krova
Pogodno za prohodne i neprohodne krovove.
  • toplinska izolacija bez toplinskih mostova
  • otporan na sve vrste atmosverfskih utjecaja
  • prikladan za svaki nagib/kosinu
  • ispod hidroizolacija u kombinaciji sa slojem za raspoređivanje opterećenja može se jako opteretiti
  • pogodan kao toplinska izolacija ispod parkirališnih površina u kombinaciji sa slojevima za raspoređivanje opterećenja
  • idealna podloga za postavljanje varene bitumenske hidroizolacije i sličnih proizvoda
  • optimalna izolacija u kombinaciji sa ostalim izolacijskim proizvodima u pločama i rolama