Bachl Perlit – svestrani izolacijski materijal prirodnog porijekla

Perlit je toplinska izolacija iz organsko-prirodne, mineralne sirovine. Sirovina za perlit je stijena vulkanskog porijekla. U procesu proizvodnje sirovina se kratkotrajno zagrijava na temperaturu iznad 1000 °C. Tako zagrijana sirovina otpušta kemijske spojeve vode iz stijeni i povećava svoj volumen za 15-20 puta. Tako dobiveni ekspandirani perlit je vrlo lagana i porozna toplinska izolacija, apsolutno ekološki prihvatljiv i nezapaljiv granulat.

Perlit se koristi za toplinsku izolaciju npr.  kao nasip za poravnanje u podovima i stropovima,  kosim krovovima te kao izolacijski materijal između konstrukcija, izolacija jezgre zida i sl.

Priroda se sama brine kroz vulkansku aktivnost da se osigura dovoljno sirovina, pa stoga Perlit možemo nazvati i neiscrpan, obnovljiv materijal. Tako dobivene proizvode može se bez probleme vratiti nazad u prirodu, odnos koristiti za poboljšavanje tla u vrtlarstvu, poljoprivredi i kompostiranju, te koristiti za prozračivanje tla i regulaciju vode u tlu.

Ekološke osobine: dostupan materijal u cijelom svijetu, mogućnost recikliranja, kao građevinski otpad lako se odlaže i deponira. Kod ekspandiranog perlita ne očekuje se otpuštanje štetnih plinova. Nema štetnih sastojaka, bezopasan je za zdravlje, apsolutno ekološki prihvatljiv i otporan na gamad. Ima dobra svojstva apsorbcije i neuništivosti.