Kosi krov – informacije o proizvodima Bachl PIR za ugradnju na kosim krovovima

Ovdje se nalaze Bachl PIR proizvodi koji se koriste za toplinsku izolaciju kosih krovova – Bachl tecta-PUR izolacijski elementi.  Pregledavajući meni i klikom na fotografiju proizvoda dobiti ćete detaljan opis tog proizvoda.

Bachl tecta-PUR  toplinska izolacija kosog krova

Sa Bachl PIR izolacijskim proizvodima toplinska izolacija može se postaviti iznad i ispod rogova. Kada se toplinska izolacija postavi iznad rogova, tada je cijela krovna konstrukcija i površina krova toplinski izolirana, bez toplinskih mostova. Dimenzijski stabilni izolacijski elementi – Bachl tecta-PUR – imaju dodatno, s gornje strane, kaširanu kišnu branu, koja već i kod faze postavljanja služi kao dodatna zaštita od vremenskih uvjeta.

Ako je krovni pokrov još uvijek dobar, tada se toplinska izolacija može postaviti s unutarnje strane, između i/ili ispod rogova, te se na taj način nekorisan tavanski prostor može iskoristi kao potkrovni stan. Budući da su potrebne male debljine Bachl PIR ploča, ne gubi se puno na unutrašnjem korisnom prostoru. Kako toplinska izolacija ugrađena samo između rogova ne zadovoljava današnje zahtjeve za toplinskom zaštitom, u kombinaciji sa Bachl PIR toplinskom izolacijom iznad i/ili ispod rogova, pruža vrlo učinkovitu toplinsku zaštitu kod novogradnje i sanacije objekata.