Perimeter – informacije o Bachl EPS proizvodima za ugradnju na zidove u dodiru s tlom

Ovdje se nalaze Bachl EPS proizvodi koji se koriste za toplinsku izolaciju zidova u dodiru s tlom – PERIMETER.  Pregledavajući meni i klikom na fotografiju proizvoda dobiti ćete detaljan opis tog proizvoda.

Bachl EPS Perimeter toplinska izolacija

Ukoliko se podrumi koriste kao stambeni prostor ili u neke druge svrhe, tj. ukoliko su grijani,  tada se vanjska omotnica, tj. podrumski zidovi, temeljna ploča odnosno pod moraju toplinski izolirati prema zahtjevima građevinske fizike. Prema građevinskoj fizici, toplinska izolacija trebala bi biti postavljena sa vanjske strane ovojnice. Budući da na takav način ugradnje, toplinske izolacije dolazi u dodir sa zemljom odnosno vlagom, bitna karakteristika takvih proizvoda je malo upijanje vlage. Proizvodi koji su namijenjeni za takav način ugradnje toplinske izolacije nazivaju se još i PERIMETER. Takvi proizvodi toplinske izolacije koji se primjenjuju za toplinsku izolaciju dijelova zgrade u dodiru sa tlom moraju imati ispitana i deklarirana specifična svojstva koja su definirana normom EN 13165, a odnose se na upijanje vlage.