Project Description

BACHL EPS Perlschaum R / Styromull

Svojstva proizvoda:
  • Perlschaum R – granule EPS
  • koristi se kao dodatak betonu
  • pakiranje: vreća 250 l
  • Styromull – mljeveni EPS
  • koristi se kao dodatak betonu
  • pakiranje: vreća 333 l

 

Primjena:

BACHL EPS Perlschaum R su granule EPS nakon ekspandiranja. Mogu biti natur ili regenerat. Koriste se kao dodatak betonu, kao ispuna i sl.

BACHL EPS Styromull  je mljeveni EPS, koji nastaje od otpadnog EPS iz proizvodnje. Može biti od bijelog i grafitnog EPS, ali u principu je to mješavina tih dviju vrsti EPS. Koristi se kao dodatak betonu i sl.