Project Description

BACHL roofFoam NEO nagibne ploče

Svojstva proizvoda:

 • dimenzije ploča: 1.020 x 1.020 mm
 • korisna (pokrivna) površina ploča: 1.000 x 1.000 mm
 • koef. toplinske provodljivosti 0,031 W/mK
 • tlačna čvrstoća ≥ 100 kPa
 • ploče sa nagibom, mogući nagib 0,5 – 5%
 • obrada rubova – preklop
 • debljine: 100 mm – 400 mm
 • dugotrajno tlačno opterećenje do 4 t/m2, ispod opteretnog sloja
 • automat ploče proizvedene u kalupu
 • “zapečena” površina, kapilarno ne upijaju vlagu
 • sigurna odvodnja površinskih voda

Primjena:
Bachl roofFoam NEO nagibne ploče su  izolacijske ploče sa nagibom proizvedene u kalupu od ekspandiranog grafitnog polistirola ( EPS). Koriste se kao toplinska izolacija u “toplim” ravnim krovovima, tj. postavljaju se ispod hidroizolacijske krovne folije. Zbog načina proizvodnje vrlo jednostavna i brza ugradnja, te sigurna odvodnja površinskih voda s ravnog krova. Ploče se proizvode za svaki objekt posebno, prema planu i skici postavljanja svakog pojedinog objekta.