Project Description

Bachl EPS izolacijske ploče

Svojstva proizvoda:
  • dimenzija ploča: 1.000 x 500 mm
  • tlačna čvrstoća ≥ 50 kPa
  • koef. toplinske provodljivosti  λ=0,045 W/mK
  • debljine: 10 – 200 mm ( prema zahtjevu i veće)
  • višenamjenska izolacijska ploča od ekspandiranog polistirena
  • nije tlačno opteretiva

 

Primjena:

Bachl EPS izolacijske ploče su ploče toplinske izolacije od ekspandiranog polistirena. Mogu se koristiti za više namjena; u zidovima, stropovima, kao ispune, nisu tlačno opteretive.