Project Description

Bachl EPS nagibne izolacijske ploče

Svojstva proizvoda:

 • dimenzije ploča: 1.000 x 1.000 mm / 1.000 x 500 mm
 • ploče sa nagibom – rezane
 • opcije prema tlačnoj čvrstoći i koef. toplinske provodljivosti:
  • ≥ 100 kPa tlačna čvrstoća: λ=0,036 W/mK
  • ≥ 150 kPa tlačna čvrstoća: λ=0,036 W/mK
  • ≥ 200 kPa tlačna čvrstoća: λ=0,036 W/mK
 • obrada rubova – ravni rub
 • ekonomski prihvatljivo
 • nagibi se rade prema planu i skici ravnog krova
 • sigurna odvodnja površinskih voda

 

Primjena:
Bachl EPS nagibne ploče su izolacijske ploče sa nagibom proizvedene rezanjem ekspandiranog polistirola (EPS). Koriste se kao toplinska izolacija u “toplim” ravnim krovovima, tj. postavljaju se ispod hidroizolacijske krovne folije. Zbog načina proizvodnje vrlo jednostavna i brza ugradnja, te sigurna odvodnja površinskih voda s ravnog krova. Ploče se proizvode za svaki objekt posebno, prema planu i skici postavljanja svakog pojedinog objekta.