Project Description

BACHL tecta-PUR® Polymer

Svojstva proizvoda:
 • dimenzija ploča: 2.400 x 1.240 mm
 • korisna površina: 2.380 x 1.220 mm
 • koef. toplinske provodljivosti; λ=0,022 W/mK
 • tlačna čvrstoća ≥100 kPa
 • debljine: 80 – 240 mm
 • obostrano kaširana alu-folijom
 • s gornje strane kaširana polimer bitumenska folija
 • folija se preklapa s dvije strane na susjedne ploče i ima samoljepive trake
 • spajanje ploča: pero-utor
 • najbolja toplinska izolacija od svih poznatih izolacijskih materijala
 • za kose krovove s nagibom manjim od 25°

 

Primjena:

BACHL tecta-PUR® Polymer  je toplinsko izolacijska ploča namijenjena je za punoplošnu toplinsku izolaciju kosih krovova iznad rogova. Ploča je obostrano kaširana alu-folijom i još s gornje strane dodatno kaširana polimer bitumenska folija. Ploče se spajaju tehnikom pero-utor, da se eliminiraju toplinski mostovi. Zajedno sa drvenom oplatom debljine 19 mm i min. debljine ploče od 100 m zadovoljava zahtjev zaštite od požara REI 30 (F30B).