Project Description

Svojstva proizvoda:
  • sredstvo za zavarivanje Extrem folije i završne trake
  • premažu se spojevi i završeci Extrem folije za homogeno zavarivanje
  • doza: 1,25 l
  • pakiranje: 6 doza u kartonu
  • specijalan pribor za Bachl tecta-PUR® Extrem izolacijske elemente

 

Primjena:

BACHL sredstvo za zavarivanje služi za zavarivanje spojeva i završetka Extrem folije. Prekopi i robovi se premažu sredstvom da se mogu homogeno zavariti i spojiti.