Project Description

BACHL 2K Perlit

Svojstva proizvoda:
  • nasip za izravnavanje ravnih krovova, u novogradnji i sanaciji
  • rafinirani perlit obavijen specijalnim bitumenom
  • pogodan za ravne krovove za i bez opterećenja
  • toplinska izolacije bez toplinskih mostova
  • otporan na atmosferske utjecaje svih vrsta
  • prikladan za svaki nagib krova
  • nakon sabijanja visoko tlačno opteretiv
  • prikladan kao toplinska izolacija ispod parkirališta u kombinaciji sa slojem za raspodjelu tlačnog opterećenja
  • idealna podloga za zavarivanje bitumenske folije i sličnih folija
  • optimalna toplinska izolacija u kombinaciji sa pločama toplinske izolacije za ravni krov

 

Primjena:

BACHL 2K Perlit izolacija za ravne krovove je ekspandirani silikatni kameni granulat prirodnog vulkanskog porijekla., koji je obložen specijalnim bitumenom. Koristi se kao toplinska izolacija na ravnim krovovima. Proizvod podliježe stalnoj kontroli kvalitete.